За мен

Образование

 • 2005 г. курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“ с ръководител инж. Йордан Байчев.
 • 17.12.2004 г. редовен докторант в ТУ-София, ИПФ-Сливен, катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“ – специалност „Приложна механика“, научна тема в областта на „Идентификация на движението на автомобил след загуба на устойчивост с отчитане на окачването, ротацията на колелата и променливия характер на триенето“ с ръководител проф. д-р инж. Станимир Карапетков.
 • 2000 г. Технически Университет-София, Инженерно Педагогически Факултет-Сливен, специалност „Машиностроене“, степен Магистър.
 • 1999 г. курс за професионална квалификация „Автоексперт“, специалност „Автотехническа експертиза“ към ТУ-София, ИПФ-Сливен с ръководител проф. д-р инж. Станимир Карапетков.

Професионален опит

 • 09.2013 г. вещо лице към „Олимпик-клон България“, офис Сливен, за клиентите от Ямбол.
 • 04.2012 г. – до момента Управител в застрахователен брокер Амарант България, офис Ямбол-2.
 • 10.2009÷06.2012 г. Член на Експертният съвет на СНАТЕБ.
 • 07.2008 ÷03.2012 г. Управител в Застрахователно дружество „Бул инс“ АД, клон Ямбол.
 • 03.2008÷07.2008 г. Инспектор ликвидация щети в Застрахователно дружество „Бул инс“ АД, клон Ямбол.
 • 03.2007 г. преподавател в специализиран курс „Автотехническа експертиза“ (първи модул) за придобиване на Удостоверение за „Автоексперт“ в ТУ – София, База – Сливен и втори модул за придобиване на Свидетелство за „Автоексперт“.
 • 04.2006 г. Регионален представител на „Българска Асоцияция на Вещите Лица и Експертите“ – гр. София, на територията на Ямбол, Елхово, Стралджа и Тополовград.
 • 01.2006 г. преподавател в специализиран курс „Автотехническа експертиза“ (първи модул) за придобиване на Удостоверение за „Автоексперт“ в ТУ – София, База – Сливен.
 • 2005, 2006, 2007 г. преподавател по дисциплините „Механика“ и „Автотехническа експертиза“ в ТУ – София, База – Сливен и Колеж – Сливен.
 • Включван последователно в „Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд – Ямбол, към Апелативния съд – Бургас“ – 2016 г. /обн. ДВ бр. 3 от 12 януари 2016 г./, 2015 г. /обн. ДВ бр. 8 от 30 януари 2015 г./, 2014 г. /обн. ДВ бр. 4 от 14 януари 2014 г./, 2013 г. /обн. ДВ бр. 7 от 25 януари 2013 г./, 2012 г. /обн. ДВ бр. 99 от 16 декември 2011 г./, 2011 г. /обн. ДВ бр. 27 от 01 април 2011 г./, 2010 г. /обн. ДВ бр. 11 от 09 февруари 2010 г./, 2009 г. /обн. ДВ бр. 10 от 06 февруари 2009 г./, 2008 г. /обн. ДВ бр. 7 от 22 януари 2008 г./, 2007 г. /обн. ДВ бр. 101 от 15 декември 2006 г./, 2006 г. /Обн. ДВ бр. 104 от 27 декември 2005 г./, 2005 г. /Обн., ДВ, бр. 11 от 01 февруари 2005 г./, като Автоексперт в клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“ /5.1 и 5.2/ за съдебен район на Ямболски Окръжен и Административен съд.
 • Включван последователно в „Справочник Лицензирани експерти оценители фирми и синдици“ 2004, 2005÷2006 г. като експерт автомобилни катастрофи.
 • 2004 г. нещатен експерт /вещо лице/ към „HDI застраховане“ клон Ямбол.
 • 2003 г. Автомобилен инспектор /технически изпълнител/ в ЗПАД „Алианц България“ клон Ямбол.
 • От 2000 г. нещатен съдебен експерт – автоексперт, към Окръжен съд Ямбол.

Свидетелство за АвтоекспертСертификат за автоексперт


Comments are closed.