застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

Застраховка ЗЛОПОЛУКА

Доброволна застраховка злополука на местата
При тази застраховка се изплащат обезщетения за смърт или трайна загуба на трудоспособност, настъпили по време на пътуване със застрахованото МПС (вкл. при качване или слизане от него) в резултат на ПТП. Застраховат се всички места в МПС с брой обявен в регистрационния талон.

Застраховка злополука на спортиста
АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ предлага на Ваше внимание застраховка ЖИВОТ за всички спортисти от НСА и спортните училища.
Покритията са:
Смърт вследствие заболяване, Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки, Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 30 дни, настъпила по време на състезания и тренировки.

Индивидуална злополука
Основни рискове:
Смърт от злополука, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Допълнителни рискове:
Смърт от професионално заболяване, Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване, Временна загуба на работоспособност вследствие злополука, Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване, Медицински разходи вследствие злополука, Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване, Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука, Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука, Разходи за спасяване вследствие злополука.

Задължителна застраховка "Трудова злополука"
Задължителна застраховка "Трудова злополука" се сключва съгласно Наредба на Министерския Съвет за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука", приета с постановление № 24 от 06.02.2006 г. на основание член 52 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Покрити рискове са временна загуба на трудоспособност от трудова злополука, трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука и смърт на застрахованото лице от трудова злополука.

Застрахователната сума за риска временна загуба на трудоспособност от трудова злополука е равна на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната сума за рисковете смърт от злополука и трайна загуба на работоспособност от злополука е равна на 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.