застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

МЕДИЦИНСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Пътуване в чужбина с асистанс
Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай че претърпите злополука или внезапно се разболеете в чужбина.

Медицинска застраховка за чужденци в България
По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България.

Териториална валидност:
Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрити рискове по застраховката са:
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение
Репатриране
Смърт вследствие на злополука

Туризъм в България
Сключването на такава полица ви осигурява покритие за:
• Медицински разходи, вследствие злополука и акутно заболяване: Застрахователят покрива и възстановява реално извършените разходи за оказване на първа помощ на Застрахования при злополука или акутно заболяване; лечение с хоспитализация, наложило се вследствие злополука; спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки вследствие злополука
• Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и акутно заболяване

Застрахователят възстановява действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.

Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов