застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка на земеделски култури
Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Застраховка на трайни насаждения
Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.

Застраховка на домашни и селскостопански животни
Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност. От няколко години на застрахователния пазар се предлагат Общи и Специални условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели.

НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВАС

Автотехнически експертизи и консултации
Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов