застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

Застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Целта на застраховката гражданската отговорност е да предпази другите от Вашите волни или неволни действия, докато шофирате автомобила си. На всеки се случва да направи пътно транспортно произшествие, но не всеки може да плати за щетите, които е причинил. За това и законът задължава всеки притежател на МПС да притежава тази гаранция спрямо останалите физически и юридически лица.

Притежателите на автомобили в Република България са задължени законово да притежава Застраховката "Гражданска отговорност".

При липса на такава застраховка глобата за водач /физическо лице/ е в границите от 400 до 600 лв.

В зависимост от застрахователната компания може да платите еднократно или на 2, 3 или 4 вноски.

При сключване на застраховка Гражданска отговорност застрахователната компания покрива риска от причинените по Ваша вина щети на територията на Европейския съюз. Ако обаче искате да напуснете границите на България ще ви е необходим международен сертификат Зелена карта.

Посетете нашият офис на адреса посочен вдясно и ние ще изберем най-изгодната за Вас цена на задължителната застраховка Гражданска отговорност.

ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

Бланка на двустранен констативен протокол за ПТП
Кога се попълва ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ?

Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на двата автомобила на собствен ход и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него.
Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.
За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Научи повече относно Двустранен констативен протокол за ПТП

Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов