застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

Застраховка ЗЕЛЕНА КАРТА

Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина.

Териториален обхват:
Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение "Зелена карта" (всички страни са посочени в сертификата "Зелена карта" чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на РБългария. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.

Автотехнически експертизи и консултации
Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов

ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

Бланка на двустранен констативен протокол за ПТП
Кога се попълва ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ?

Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на двата автомобила на собствен ход и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него.
Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.
За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Научи повече относно Двустранен констативен протокол за ПТП