застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ

В офиса се сключват застраховки гражданска отговорност на мпс, автокаско, зелена карта, застраховка имущество, застраховка злополука, медицински и туристически застраховки, транспортни застраховки, професионални отговорности и обща гражданска отговорност, селскостопански застраховки, застраховка на кредити.

Изготвянето на офертата е от нас, избора на коя да се спрете е от Вас.

ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА ПТП

Допълнителни услуги в офис за застраховки Ямбол

Ако сте пострадал при автомобилна катастрофа и не знаете как да постъпите за да защитите правата си, в нашия офис ще Ви дадем обоснован и компетентен съвет за необходимите действия, който трябва да предприемете. Офиса на инж. Стойко Пехливанов в гр. Ямбол работи в екип с висококвалифицирани адвокати специалисти в областта на ПТП. Адвокатите работещи с офиса могат да Ви представляват в досъдебната и съдебна фаза пред всички органи - Полиция, Следствие и Съд, а така също и при предявяване на претенция за изплащане на обезщетение за претърпените от Вас вреди.

!ВАЖНО: инж. Стойко Пехливанов с предлаганите услуги в офиса си в гр. Ямбол не обвързва по никакъв начин клиентите си с определен адвокат. Можете да се допитате до нас и след като си наемете ваш такъв с който ние ще работим съвместно.

Автотехническите експертизи, оценъчните експертизи и консултациите на адвокати и частни лица участвали в ПТП се извършват от инж. Стойко Пехливанов.
Инж. Стойко Пехливанов се занимава с професионален съдебен анализ на автомобилни катастрофи повече от 10 години. Включен е в списъка на вещите лица към Окръжен съд Ямбол като автоексперт.

Всеки клиент със сключена и платена еднократно застраховка в офиса /без значение вида на застраховката/ ползва 25% отстъпка от крайните цени на допълнителните услуги и безплатни консултации свързани със застрахователни спорове.
Всеки клиент със сключена на вноски застраховка в офиса /без значение вида на застраховката/ ползва 10% отстъпка от крайните цени на допълнителните услуги.

Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов