застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

ЗАСТРАХОВКИ НА ИМУЩЕСТВО

Застраховка на дома
Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.

Застраховка за офиси и търговски обекти
Застраховката покрива загуби, причинени от:
• пожар, включително и последиците от гасенето на пожара
• експлозия на съд под налягане
• природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони
• изтичане на водопроводна вода (вкл. от забравени отворени кранове)
• злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
• удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
• кражба чрез взлом
• земетресение

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:
• пари в каса (в работно и в извънработно време)
• отговорност на наемателя
• отговорност към посетители и клиенти
• отговорност на работодателя
• счупване на стъкло или стенни огледала и витрини
• развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера
• стоки на път и други

Застраховка на Енергийни източници
Покритията могат да бъдат:
• пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
• злоумишлени действия на трети лица – вандализъм
• буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или замръзване
• земетресение
• изтичане на вода и пара
• имплозия
• свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води
• увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство
• други разходи – разходи необходими за предотвратяване на застрахователното събитие, както и за ограничаване или намаляване размера на вредите след настъпило застрахователно събитие.

НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВАС

Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов