застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ

Карго застраховка /застраховка на товари по време на превоз/
Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство.

Абонаметна застраховка
Подвид на застраховка КАРГО. Покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.

Отговорност на превозвача
Покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМК/. Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок или за отделен рейс.

Обща гражданска отговорност за превозвача
Наредба 11 от 31.10.2011 г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници гласи, че автомобилните превозвачи, при прелицензиране могат да доказват своята финансова стабилност със Застраховка Обща гражданска отговорност.
Застраховката се сключва като:
1. застрахователна сума не по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно член 7, параграф 1 от регламента
2. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

Тарифна ставка: В диапазон от 0.40% до 1.50% в зависимост от размера на Агрегатния лимит на отговорност.

НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВАС

Автотехнически експертизи и консултации
Научи повече за експертната дейност на инж. Стойко Пехливанов