застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЩЕТА

Пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие

Това са най-масовите щети (вреди) причинени на застраховани обекти предвид застраховките Гражданска отговорност на МПС и Автокаско.

При щета по застраховка на имущество

НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВАС